Podkład to cienka warstwa amortyzująca umieszczona na powierzchni. Ma na celu zapewnienie bardziej komfortowego środowiska pod stopami, a jednocześnie pomaga odizolować więcej obiektów od tła. Podkład może być wykonany z różnych materiałów, w tym z plastiku z recyklingu, pianki i filcu.

Gdy chcesz stworzyć obraz podkładu w formie*Z, pierwszym krokiem jest wywołanie palety Reference Plane Parameters. Znajdziesz tam pole wyszukiwania, które pozwoli Ci zlokalizować odpowiednie warstwy. Możesz również określić opcje wstawiania na ekranie.

Korzystając z tych informacji, możesz umieścić obraz podkładu na płaszczyźnie odniesienia. W polu Origin można ustawić orientację podkładu, a także jego rozmiar. Oprócz ustawienia wymiarów obrazu podkładu można zmienić jego przezroczystość. Przezroczystość może być od nieprzezroczystej do całkowicie przezroczystej. W zależności od Twoich preferencji, możesz nawet zmienić ilość światła przechodzącego przez podkład.

Oprócz możliwości podglądu i zmiany orientacji podkładu, możesz również użyć go do zrozumienia, jak będą pasować do siebie Twoje komponenty. Na przykład, jeśli masz podłogę laminowaną i zamierzasz zamontować oprawy oświetleniowe, pomocny może okazać się podkład, dzięki któremu będziesz mógł określić, jak je rozmieścić. Umieszczając podkład, można również zmniejszyć zużycie wykładziny.

Obrazy podkładów mogą być generowane z powierzchni obiektu. Można je utworzyć z pliku projektu graficznego lub zaimportować obraz podkładu z zewnętrznego źródła. Niezależnie od sposobu tworzenia podkładu, należy upewnić się, że spełnia on wymagania norm ASTM F1265 (próba odporności na uderzenia) i ASTM F924 (próba odporności na przebicie).

Obraz podkładu może być przypisany do jednej lub więcej aktywnych płaszczyzn odniesienia i będzie wyświetlany na tej płaszczyźnie. Jednak w danym momencie będzie wyświetlany tylko jeden podkład. Dzieje się tak dlatego, że poziom podstawowy podkładu nie może być taki sam jak jego poziom górny. Możesz jednak przypisać różne podkłady do różnych płaszczyzn.

Jeśli potrzebujesz stworzyć obraz podkładu dla konkretnej płaszczyzny, możesz wygenerować własną płaszczyznę. Możesz też użyć narzędzia Edycja płaszczyzny odniesienia, aby aktywować i dezaktywować płaszczyznę niestandardową. Po ponownym uaktywnieniu płaszczyzny będzie ona gotowa do przyjmowania obrazów podkładu.

Obrazy podkładu mogą być wyświetlane w widoku planu lub w widoku półtonów. Mogą być ułożone w kolumnach lub rzędach i mogą być kontrolowane pod względem wagi linii, wymiaru X i Y oraz orientacji.

Użycie ikony Pokaż podkład na pasku Właściwości pokaże Ci aktualny stan Twoich warstw. Jest to przydatna funkcja, ale nie jest tak ważna jak inne funkcje. Ponieważ nie służy ona do pokazywania pojedynczego podkładu w danym momencie, nie powinna być centralnym punktem Twojego rysunku.